Molen De Hoop is een ronde stellingmolen opgetrokken uit gepleisterde steen en een van de 13 rijksmonumenten in Zoetermeer. Een stellingmolen is een windmolen die hoog genoeg moet zijn om binnen de bebouwde kom voldoende wind te vangen, de ‘vrije windvang’. Om dan een de molen te kunnen bedienen moet er halverwege de hoogte een stelling zijn (of ook wel omloop, zwichtstelling, galerij, gaanderij of balie genoemd), die rondom de molen loopt. Vanaf deze stelling bedient de molenaar de molen om te kruien (dat is de wieken op de wind draaien) en het voorleggen van de zeilen aan de wieken.

Een stellingmolen behoort tot het type bovenkruier, dat wil zeggen dat de kap met de wieken krui- of draaibaar is. Het kruien gebeurt met behulp van de staart, die van de kap naar beneden loopt en vastgezet wordt aan de onderdelen van de stelling.

Beneden beschikt men op deze manier tevens over een grote ruimte om (vroeger) met paard en wagen of (tegenwoordig) met een auto naar binnen te kunnen rijden. De voet van een stellingmolen is meestal van steen, vanaf de stelling omhoog is het vaak een houten constructie. Bij Molen De Hoop is dat niet het geval, deze is geheel van steen gebouwd.

Het bovenstaande is slechts een zeer beknopte beschrijving van onze molen en zijn techniek. Spreek gerust eens de molenaar of een van de andere vrijwilligers in de molen aan als u nog vragen hebt!

Molen De Hoop is een van de weinige beschermde monumenten in Zoetermeer die als zodanig zijn beschreven in het Rijksmonumentenregister. Hoewel de waarde aan bouwkundig erfgoed op verschillende wijzen kan worden toegekend, kan zonder meer worden gesteld dat het bezit van een molen en de instandhouding daarvan, uit cultuurhistorisch oogpunt een waardevol belang betekent. Molen De Hoop is een van de 300 stenen stellingmolens die Nederland rijk is (er zijn van de eertijds 11.000 molens nog 1.000 molens over!)

En bovendien, wat is er typerender voor ons land dan water, wind en molens? In Zoetermeer, vormt een oud, landschappelijk belangrijk element als
molen De Hoop een rustpunt in de oase van nieuwbouw.