Voor het onderhoud van onze molen zijn wij voor een belangrijk deel afhankelijk van giften van bedrijven en particulieren. Wij stellen het bijzonder op prijs als u hierin wilt participeren. Al vanaf € 25,00 per jaar (bedrijven vanaf € 50,00) mag u zichzelf Gildenaar van Molen De Hoop noemen en draagt u bij tot het behoud van onze molen.

Met de button hieronder kunt u het aanmeldingsformulier bekijken, downloaden en printen. Dit formulier ligt 
uiteraard ook in de molen.

Indien u vragen of opmerkingen over het gildenaarschap hebt, stuurt u dan alstublieft een e-mail aan het stichtingsbestuur.

N.B. Stichting Molen De Hoop is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor uw giften in principe aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting!