Molen De Hoop is eigendom van Stichting Molen De Hoop, opgericht op 10 januari 1984.

Het onbezoldigde bestuur van deze stichting bestaat uit enthousiaste (ex-)ondernemers uit Zoetermeer:

de heer J.J.F. Boonekamp (voorzitter)
de heer T.F. Meijer (secretaris)
de heer W.F.A. Worrell (penningmeester)
mevrouw E.S.J. Groenewegen-Wanders (contactpersoon voor de winkel)
de heer J.P. Huurman (technische commissie)
de heer C. Groen (PR en communicatie, webmaster) 

Bankrekening NL03ABNA0517310333
Kamer van Koophandel 27110743
BTW-nummer 007265402B01

Stichting Molen De Hoop Zoetermeer is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw giften in principe aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Op de pagina downloads vindt u meer informatie over onze stichting, zoals wij vanaf 1 januari 2014 op last van de Belastingdienst verplicht zijn te publiceren.